Membri şi comisii

Ordinul MCID nr. 20372/22.03.2023 privind modificarea Ordin-ului MEC nr. 4655/30.06.2020 privind aprobarea regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului  Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (CNECSDTI), precum și a componenței nominale a acestora stabilește

COMPONENŢA NOMINALĂ

a Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării

 

 Nr.  Nume şi Prenume  Afiliere instituțională

CV

1 DACIAN Dragoș Cosmin – Președinte Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca

pdf

2 STAMATE Eugen – Vice-președinte Universitatea Tehnică a Danemarcei

pdf

3 ANDONE Raluca-Oana – Vice-președinte Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” Iași – Academia Română

pdf

4 ALECU Georgeta Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrică – ICPE-CA Bucureşti

pdf

5 BÂLC Nicolae Octavian Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

pdf

6 BUCUR Daniel Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Iași

pdf

7 CĂPRĂROIU Aurelia-Mihaela Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile Pielărie – INCDTP București

pdf

8 CHIFIRIUC Mariana Carmen Universitatea din București

pdf

9 COSTIN Hariton-Nicolae Academia Română

pdf

10 DOICIN Cristian-Vasile Universitatea Politehnica din București

pdf

11 FLORESCU Margareta Stela Academia de Studii Economice din București

pdf

12 GHIAUS Christian Institut National des Sciences Applique (INSA) Lyon

pdf

13 ILIN Corina Mirela Universitatea de Vest Timișoara

pdf

14 IORDACHE Virgil-Alexandru Universitatea din București

pdf

15 MANEA Vlad-Constantin Universidad National Autonoma de Mexico

pdf

16 PACEAGIU Jenica Patronatul Român din Cercetare şi Proiectare

pdf

17 PURCAR Marius Ioan Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

pdf

18 RUSU Liliana Celia Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați

pdf

19 SÎRBU Carmen Adella Spitalul de Urgență Militar Central “Dr. Carol Davila” București

pdf

20 SZEDLACSEK Stefan Eugen Institutul de Biochimie al Academiei Române

pdf

21 TIMAR Romulus Bogdan Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” din Timișoara

pdf

22 VASIU Ioana Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj Napoca

pdf

23 VIZUREANU Petrică Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

pdf

 

Sesizările se trimit la adresa de email: secretariat.cnecsdti@research.gov.ro