Membri şi comisii

Prin Ordinul de Ministru nr. 211/19.04.2017 a fost aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare şi componența Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării

COMPONENŢA NOMINALĂ

a Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării

 

 Nr.  Nume şi Prenume  Afiliere instituțională

CV

1 DRĂGUŞIN Mitică Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară Horia Hulubei – IFIN-HH Bucureşti

pdf

2 BOURIAUD Laura Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava

pdf

3 PĂTRAŞCU Vasile Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” – INCDM Constanţa

pdf

4 ALECU Georgeta Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrică – ICPE-CA Bucureşti

pdf

5 BALC Nicolae Octavian Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

pdf

6 BIRTOIU Ion Alin Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

pdf

7 DOICIN Cristian Universitatea Politehnica din București

pdf

8 DUMITRU Sandu Universitatea din București

pdf

9 FLOREA Silvia Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

pdf

10 GAVRILOVICI Cristina Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași

pdf

11 MĂRĂCINE Virginia Academia de Studii Economice din Bucureşti

pdf

12 MOLDOVANU Alexandru Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică si Tehnica Masurării – INCDMTM Bucureşti

pdf

13 Nastasă-Kovács Lucian Institutul de Istorie “George Barițiu” Cluj-Napoca

pdf

14 OANCEA Anca Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice

pdf

15 PACEAGIU Jenica Patronatul Român din Cercetare şi Proiectare

pdf

16 FILIP Florin Academia Română

pdf

17 RUSU Liliana Cecilia Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați

pdf

18 SIRGHI Nicoleta Universitatea de Vest Timişoara

pdf

19 VRINCEANU Andrei Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Cercetare-Proiectare din România

pdf

 

Sesizările se trimit la adresa de email: secretariat.cnecsdti@research.gov.ro