Hotărâri

Hotărâri

 • Hotărârea CNECSDTI nr. 16 din 25.11.2021 și Raportul final nr. 16 privind soluționarea Sesizării înregistrată la CNECSTDI cu nr. 912/26.02.2021 (cu revenirea nr. 954/15.03.2021, precum si sesizarea CNE nr. 15/27.12.2016, transmisă de către CNATDCU cu nr. 16767 II/14.09.2016), conform Anexei 1 parte integrantă din prezenta hotărâre – anexa. – 02.02.2022 16:01
 • Hotărârea CNECSDTI nr. 15 din 28.10.2021 și Raportul final nr. 15 privind soluţionarea Plângerii prealabile nr. 1224/30.09.2021 de din cadrul Comisiei de etică a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) din București împotriva Hotărârii CNECSDTI nr. 13/26.08.2021 de aprobare a Raportului Final nr. 13/26.08.2021 privind soluţionarea Autosesizării CNECSDTI din 30.07.2021, înregistrată sub nr. 1171/4.08.2021, cu privire la Comisia de etică a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) din București. – 02.02.2022 15:55
 • Hotărârea CNECSDTI nr. 10 din 17.06.2021 și Raportul final nr. 10 privind soluționarea Sesizării înregistrată cu nr. 436/17.12.2018 de la Gheorghe Mărmureanu & Carmen Ortanza & Alexandru Mărmureanu, completată de Adresele de revenire nr.641/23.09.2019, nr.877/15.02.2021, nr.959/18.03.2021 și nr.1017/15.04.2021 – 21.07.2021 15:24
 • Hotărârea CNECSDTI nr. 8 din 22.04.2021 și Raportul final nr. 8 privind soluționarea Contestației nr. 968/22.03.2021, completată prin Adresa nr. 994/30.03.2021. la Raportul comisiei de etică a ICCF nr. 644/10.03.2021 cu privire la Sesizarea înregistrată cu nr. 753/19.10.2020 vs. Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare Chimico-Farmaceutică (ICCF) din București – 26.04.2021 15:02

Rapoarte

 • Raport preliminar din 7.02.2022 în Sesizarea înregistrată cu nr. 407/13.11.2018 cu Adresele de revenire nr. 26.02.2021 si nr. 958/16.03.2021 - 18.02.2022 13:12
 • Raport preliminar din 3.02.2022 în Sesizarea înregistrată cu nr. 580/22.05.2019, cu Adresele de revenire nr. 705/728/4.08.2020 de la Costin Pribeanu vs INCDI-ICI Bucureşti - 18.02.2022 13:12
 • Raport preliminar din 3.02.2022 în Sesizarea înregistrată cu nr. 560/15.04.2019 de la Maria Ilinca Trappen vs Stefan Sienerht şi Maria Sass - 18.02.2022 13:12
 • Raport preliminar din 2.02.2022 în Contestaţia înregistrată cu nr. 457/11.01.2019 de la Gabriel Naghi vs. Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” (ANI MV) - 08.02.2021 15:12
 • Raport preliminar din 2.02.2022 în Contestaţiile înregistrate cu nr. 440/19.12.2018 de la Aurelian-Cezar Ţolescu, Florina Vevera, Sorin Gabriel Cozma şi Severin-Florian Lungu vs. Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” (ANI MV) - 08.02.2021 15:12
 • Raport preliminar din 31.01.2022 din 31.01.2022 în Sesizarea înregistrată cu nr. 1077/10.05.2021 de la Cîrciumaru Andreea vs. Ignat Dragoş-Andrei - 17.02.2021 16:32
 • Raport preliminar din 31.01.2022 în Contestația înregistrată cu nr.564/16.04.2019 de la Iulian C. Lăzărescu vs. Academia Națională de Informații Mihai Viteazu (ANI MV) - 08.02.2021 15:12
 • Raport final din 25.11.2021 în Sesizarea înregistrată cu nr.1096/24.05.2021 (adrese de revenire nr.1225/30.09.2021, nr.1275/4.11.2021) - 18.02.2022 10:21
 • Raport din 04.03.2021 în Sesizarea înregistrată cu nr. 404-05.11.2018 și cu nr.444/21.12.2018 - 04.03.2021 15:06
 • Raport din 15.01.2021 în Sesizarea înregistrată cu nr. 810/15.01.2021 referitoare la rezultatele finale UEFISCDI din 29.12.2020 ale competiției PN-III-P4-ID-PCE-2020 pentru domeniul “Fizică” și răspunsul UEFISCDI -email din 30.12.2020 la contestația sa nr. 119/21.12.2020 – 18.01.2021 16:21
 • Raport din 06.12.2020 în Sesizările înregistrate cu nr.481/04.02.2019 și nr.239/02.05.2018 – 20.01.2021 14:47
 • Raport din 16.11.2020 în Sesizarea înregistrată cu nr. 145-10.01.2018, la care se conexează Sesizarea nr.226-23.04.2018 – 20.01.2021 14:47
 • Raport din 30.10.2020 în Sesizările înregistrate cu nr.85-05.10.2017 și nr.90-20.10.2017 – 20.01.2021 14:47Raport de activitate al CNECSDTI de la numire (30.06.2020) pana in prezent: – 18.01.2021 16:04

1. Actualul CNECSDTI a fost numit prin Ordinul MEC 4566/30.06.2020 prin care a fost aprobat si Regulamentul de funcționare

2. In perioada anterioara, au existat sincope in funcționarea CNECSDTI, prin urmare pe platforma online existau la preluarea mandatului peste 200 de sesizări vechi de pana la 5 ani.

3. In septembrie 2020, noul CNECSDTI 2020 a primit acces la baza de date cu sesizările de rezolvat

4. In noiembrie 2020 am adoptat Ghidul de integritate in cercetarea științifică, am participat la consultări pe marginea eticii cercetării inteligentei artificiale.

5. In urma analizei efectuate de la numire, sesizările mai vechi de 1 iulie 2020 sunt de mai multe tipuri:

a. Sesizări vechi care nu au primit soluții din partea fostelor CNECSDTI si care trebuie actualizate de către petiționari daca mai sunt de interes, datorita timpului scurs;  s-au trimis solicitări de actualizare acolo unde este cazul.

b. Sesizări care au ajuns in justiție, caz in care CNECSDTI nu mai are competenta sa le soluționeze, ci se așteaptă soluția instanțelor.

c. Sesizări care nu vizează aspecte de etica a cercetării, ci de management universitar (care sunt redirecționate către CEMU) sau de plagiat in teza de doctorat (competent este CNACDTU).

d. Sesizări care vizează GDPR sau alte aspecte (viza etica, care se da de către universități si institute de cercetare).

e. Sesizări care doar informează, cer sfaturi sau informații, care primesc un răspuns in conformitate cu competenta CNECSDTI.

f. Sesizări care nu au urmat etapa 1 in fata Comisiei de etica din instituție, cerință procedurala preliminara sesizării CNECSDTI conform Legii 1/2011 si Legii 206/2004. In acest caz sesizarea este retrimisa petiționarului sau instituției pentru completarea etapei 1.

6. Pana in prezent CNECSDTI a analizat si adoptat rezoluții pentru 70% din aceste sesizări vechi. Aceste nu sunt hotărâri de sancționare, prin urmare nu se publica pe pagina de internet ci sunt comunicate celor interesați, sau se redacteaza adrese de redirecționare, solicitare informații, etc.

7. După numirea noului CNECSDTI (1 iulie 2020) au fost înregistrate 5 sesizări noi in 2020 si încă 4 in ianuarie 2021. Toate acestea sunt in termenul de soluționare prevăzut de lege, sunt in curs de analiza de către cele 6 grupuri de lucru ale CNECSDTI. Pentru unele dintre ele va trebui realizata etapa 1 in fata Comisiei de etica a instituției de care aparține cercetătorul vizat, prin urmare ele sunt inadmisibile așa cum sunt formulate, urmând ca petiționarul sa revină după realizarea acestei etape cu o sesizare care sa includă si rezoluția Comisiei de etica interna sau lipsa unei astfel de rezoluții.

8. CNECSDTI a publicat Hotărârea de sancționare nr.1/2020 având ca obiect o sesizare mai veche, din 2018 (cu reveniri in 2019 si 2020) si va fi publicata in curând Hotărârea nr.1/2021 având ca obiect sesizare din 2020.