Hotărâri

Hotărâri

RapoarteRaport de activitate al CNECSDTI de la numire (30.06.2020) pana in prezent: – 18.01.2021 16:04

1. Actualul CNECSDTI a fost numit prin Ordinul MEC 4566/30.06.2020 prin care a fost aprobat si Regulamentul de funcționare

2. In perioada anterioara, au existat sincope in funcționarea CNECSDTI, prin urmare pe platforma online existau la preluarea mandatului peste 200 de sesizări vechi de pana la 5 ani.

3. In septembrie 2020, noul CNECSDTI 2020 a primit acces la baza de date cu sesizările de rezolvat

4. In noiembrie 2020 am adoptat Ghidul de integritate in cercetarea științifică, am participat la consultări pe marginea eticii cercetării inteligentei artificiale.

5. In urma analizei efectuate de la numire, sesizările mai vechi de 1 iulie 2020 sunt de mai multe tipuri:

a. Sesizări vechi care nu au primit soluții din partea fostelor CNECSDTI si care trebuie actualizate de către petiționari daca mai sunt de interes, datorita timpului scurs;  s-au trimis solicitări de actualizare acolo unde este cazul.

b. Sesizări care au ajuns in justiție, caz in care CNECSDTI nu mai are competenta sa le soluționeze, ci se așteaptă soluția instanțelor.

c. Sesizări care nu vizează aspecte de etica a cercetării, ci de management universitar (care sunt redirecționate către CEMU) sau de plagiat in teza de doctorat (competent este CNACDTU).

d. Sesizări care vizează GDPR sau alte aspecte (viza etica, care se da de către universități si institute de cercetare).

e. Sesizări care doar informează, cer sfaturi sau informații, care primesc un răspuns in conformitate cu competenta CNECSDTI.

f. Sesizări care nu au urmat etapa 1 in fata Comisiei de etica din instituție, cerință procedurala preliminara sesizării CNECSDTI conform Legii 1/2011 si Legii 206/2004. In acest caz sesizarea este retrimisa petiționarului sau instituției pentru completarea etapei 1.

6. Pana in prezent CNECSDTI a analizat si adoptat rezoluții pentru 70% din aceste sesizări vechi. Aceste nu sunt hotărâri de sancționare, prin urmare nu se publica pe pagina de internet ci sunt comunicate celor interesați, sau se redacteaza adrese de redirecționare, solicitare informații, etc.

7. După numirea noului CNECSDTI (1 iulie 2020) au fost înregistrate 5 sesizări noi in 2020 si încă 4 in ianuarie 2021. Toate acestea sunt in termenul de soluționare prevăzut de lege, sunt in curs de analiza de către cele 6 grupuri de lucru ale CNECSDTI. Pentru unele dintre ele va trebui realizata etapa 1 in fata Comisiei de etica a instituției de care aparține cercetătorul vizat, prin urmare ele sunt inadmisibile așa cum sunt formulate, urmând ca petiționarul sa revină după realizarea acestei etape cu o sesizare care sa includă si rezoluția Comisiei de etica interna sau lipsa unei astfel de rezoluții.

8. CNECSDTI a publicat Hotărârea de sancționare nr.1/2020 având ca obiect o sesizare mai veche, din 2018 (cu reveniri in 2019 si 2020) si va fi publicata in curând Hotărârea nr.1/2021 având ca obiect sesizare din 2020.