Hotărâri

Hotărâri

 • Hotărârea CNECSDTI nr. 41 din 18.05.2023 și Raportul final nr. 41 privind Contestaţia înregistrată cu nr. 1791/24.02.2023 de la împotriva Hotărârii nr. 129/13.12.2022 a Comisiei de etică a Universităţii “Lucian Blaga” ‐ Sibiu privind Sesizarea nr. 87/21.10.2022 împotriva dr. Elena‐Teodora Tâlvan. – 27.10.2023 18:55
 • Hotărârea CNECSDTI nr. 40 din 18.05.2023 și Raportul final nr. 40 privind soluţionarea Autosesizării CNECSDTI nr. 36/23.02.2023 derivată din Contestaţia înregistrată cu nr. 1739/30.01.2023 de la Lucian Nicolae Bode împotriva Hotărârii nr. 1/228/10.01.2023 a Comisiei de Etică a Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, prin care s-a admis Autosesizarea UBB nr. 10/13.12.2022 privind dl. Lucian Nicolae Bode, conform Anexei 1 parte integrantă din prezenta hotărâre. – 23.05.2023 11:55
 • Hotărârea CNECSDTI nr. 39 din 06.04.2023 și Raportul final nr. 39 privind soluţionarea Contestaţiei înregistrată cu nr. 1731/19.01.2023, cu documente retransmise pe e-mail în data de 27.02.2023, de la    împotriva Hotărârii nr. 6/2021 {fără dată) a Comisiei de Etică a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, prin care s-a respins Sesizarea nr. 21106/31.05.2021 de la  împotriva lect univ. dr. Nicoleta-Afrodita David. – 18.05.2023 09:00
 • Hotărârea CNECSDTI nr. 38 din 06.04.2023 și Raportul final nr. 38 privind soluționarea Contestației înregistrată cu nr. 1527/21.07.2022 împotriva Hotărârii nr.18/19.07.2022 a Comisiei de Etică a Universității Dunărea de Jos din Galați privind Sesizarea nr. 1351/2.02.2022 referitoare la PRof. dr. habil. ing. Marian Găiceanu – Manager proiect Cresc-Intel și unii membri din echipa proiectului. – 18.05.2023 09:00
 • Hotărârea CNECSDTI nr. 37 din 23.02.2023 și Raportul final nr. 37 privind soluţionarea Autosesizării CNECSDTI nr. 13/13.05.2022 cu privire la disproporționalitatea sancțiunilor aplicate, ca urmare a soluționării de către Comisia de Etică a Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu a Sesizării nr. 405/5.11.2018. – 16.03.2023 09:00
 • Hotărârea CNECSDTI nr. 35 din 23.02.2023 și Raportul final nr. 35 privind soluţionarea Contestaţiei înregistrată cu nr. 1755/1.02.2023 de la anonim împotriva Raportului nr. 571/3.11.2022 emis de Comisia de etică a Universităţii Sapientia din Cluj-Napoca în Sesizarea nr. 1382/17.02.2022 de la anonim vs. dr. Balog Adalbert. – 16.03.2023 09:00
 • Hotărârea CNECSDTI nr. 32 din 15.12.2022 și Raportul final nr. 32 privind soluţionarea Contestaţiei înregistrată cu nr. 1693/5.12.2022 de la dr. Daniela Preda împotriva Hotărârii nr. 109/9.11.2022 a Comisiei de Etică a Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, prin care s-a admis Sesizarea nr. 1256/22.10.2021 de la dr. Anonim vs. dr. Daniela Preda, reiterată prin Adresa nr. 1544/12.08.2022. – 27.12.2022 15:40
 • Hotărârea CNECSDTI nr. 31 din 17.11.2022 și Raportul final nr. 31 privind soluṭionarea Contestaţiei de la Anonim vs. Cristian Silviu Simionescu, înregistrată cu nr. 417/20.11.2018, cu revenirea nr. 895/22.02.2021, împotriva Hotărârii CEU nr. 12 din 27 iunie 2016350/29.06.2016, emisă de Comisia de etică din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați cu privire la sesizarea nr. C10092/02.06.2016, împotriva Hotărârii CEU nr. 406/25.05.2015 cu privire la sesizarea nr. C3619/30.04.2015. – 15.12.2022 16:00
 • Hotărârea CNECSDTI nr. 29 din 17.11.2022 și Raportul final nr. 29 privind soluţionarea Contestaţiei înregistrată cu nr. 593/10.06.2019, cu Adresa de revenire nr. 1524/15.07.2022, de la Anonim  împotriva Hotărârii nr. 35/1.04.2019 a Comisiei de Etică a Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, prin care s-a respins Sesizarea nr. 90/7.03.2017 de la Anonim împotriva prof. univ. dr. Sabin Adrian Luca. – 29.11.2022 17:00
 • Hotărârea CNECSDTI nr. 28 din 27.10.2022 și Raportul final nr. 28 privind soluționarea Contestației înregistrată cu nr. 935/08.03.2021, conexată cu 952/12.03.2021, de la Anonim, împotriva Hotărârii Comisiei de Etică nr. A1-1355/24.02.2021 de la Universitatea Națională de Apărare „Carol I” din București. – 11.11.2022 10:00
 • Hotărârea CNECSDTI nr. 16 din 25.11.2021 și Raportul final nr. 16 privind soluționarea Sesizării înregistrată la CNECSTDI cu nr. 912/26.02.2021 (cu revenirea nr. 954/15.03.2021, precum si sesizarea CNE nr. 15/27.12.2016, transmisă de către CNATDCU cu nr. 16767 II/14.09.2016), conform Anexei 1 parte integrantă din prezenta hotărâre – anexa. – 02.02.2022 16:01
 • Hotărârea CNECSDTI nr. 15 din 28.10.2021 și Raportul final nr. 15 privind soluţionarea Plângerii prealabile nr. 1224/30.09.2021 de din cadrul Comisiei de etică a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) din București împotriva Hotărârii CNECSDTI nr. 13/26.08.2021 de aprobare a Raportului Final nr. 13/26.08.2021 privind soluţionarea Autosesizării CNECSDTI din 30.07.2021, înregistrată sub nr. 1171/4.08.2021, cu privire la Comisia de etică a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) din București. – 02.02.2022 15:55
 • Hotărârea CNECSDTI nr. 13 din 26.08.2021 a fost revocată prin Hotărârea CNECSDTI nr. 15 din 28.10.2021 – 17.11.2022 18:30
 • Hotărârea CNECSDTI nr. 10 din 17.06.2021 și Raportul final nr. 10 privind soluționarea Sesizării înregistrată cu nr. 436/17.12.2018 de la Gheorghe Mărmureanu & Carmen Ortanza & Alexandru Mărmureanu, completată de Adresele de revenire nr.641/23.09.2019, nr.877/15.02.2021, nr.959/18.03.2021 și nr.1017/15.04.2021 – 21.07.2021 15:24
 • Hotărârea CNECSDTI nr. 8 din 22.04.2021 și Raportul final nr. 8 privind soluționarea Contestației nr. 968/22.03.2021, completată prin Adresa nr. 994/30.03.2021. la Raportul comisiei de etică a ICCF nr. 644/10.03.2021 cu privire la Sesizarea înregistrată cu nr. 753/19.10.2020 vs. Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare Chimico-Farmaceutică (ICCF) din București – 26.04.2021 15:02

RapoarteRaport de activitate al CNECSDTI de la numire (30.06.2020) pana in prezent: – 18.01.2021 16:04

1. Actualul CNECSDTI a fost numit prin Ordinul MEC 4566/30.06.2020 prin care a fost aprobat si Regulamentul de funcționare

2. In perioada anterioara, au existat sincope in funcționarea CNECSDTI, prin urmare pe platforma online existau la preluarea mandatului peste 200 de sesizări vechi de pana la 5 ani.

3. In septembrie 2020, noul CNECSDTI 2020 a primit acces la baza de date cu sesizările de rezolvat

4. In noiembrie 2020 am adoptat Ghidul de integritate in cercetarea științifică, am participat la consultări pe marginea eticii cercetării inteligentei artificiale.

5. In urma analizei efectuate de la numire, sesizările mai vechi de 1 iulie 2020 sunt de mai multe tipuri:

a. Sesizări vechi care nu au primit soluții din partea fostelor CNECSDTI si care trebuie actualizate de către petiționari daca mai sunt de interes, datorita timpului scurs;  s-au trimis solicitări de actualizare acolo unde este cazul.

b. Sesizări care au ajuns in justiție, caz in care CNECSDTI nu mai are competenta sa le soluționeze, ci se așteaptă soluția instanțelor.

c. Sesizări care nu vizează aspecte de etica a cercetării, ci de management universitar (care sunt redirecționate către CEMU) sau de plagiat in teza de doctorat (competent este CNACDTU).

d. Sesizări care vizează GDPR sau alte aspecte (viza etica, care se da de către universități si institute de cercetare).

e. Sesizări care doar informează, cer sfaturi sau informații, care primesc un răspuns in conformitate cu competenta CNECSDTI.

f. Sesizări care nu au urmat etapa 1 in fata Comisiei de etica din instituție, cerință procedurala preliminara sesizării CNECSDTI conform Legii 1/2011 si Legii 206/2004. In acest caz sesizarea este retrimisa petiționarului sau instituției pentru completarea etapei 1.

6. Pana in prezent CNECSDTI a analizat si adoptat rezoluții pentru 70% din aceste sesizări vechi. Aceste nu sunt hotărâri de sancționare, prin urmare nu se publica pe pagina de internet ci sunt comunicate celor interesați, sau se redacteaza adrese de redirecționare, solicitare informații, etc.

7. După numirea noului CNECSDTI (1 iulie 2020) au fost înregistrate 5 sesizări noi in 2020 si încă 4 in ianuarie 2021. Toate acestea sunt in termenul de soluționare prevăzut de lege, sunt in curs de analiza de către cele 6 grupuri de lucru ale CNECSDTI. Pentru unele dintre ele va trebui realizata etapa 1 in fata Comisiei de etica a instituției de care aparține cercetătorul vizat, prin urmare ele sunt inadmisibile așa cum sunt formulate, urmând ca petiționarul sa revină după realizarea acestei etape cu o sesizare care sa includă si rezoluția Comisiei de etica interna sau lipsa unei astfel de rezoluții.

8. CNECSDTI a publicat Hotărârea de sancționare nr.1/2020 având ca obiect o sesizare mai veche, din 2018 (cu reveniri in 2019 si 2020) si va fi publicata in curând Hotărârea nr.1/2021 având ca obiect sesizare din 2020.