Cadru Legal

Cadrul legal privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare cuprinde:

- Legislaţie principală:

- Legislaţie secundară: