Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI) din România este un organism consultativ, fără personalitate juridică, pe lângă autoritatea de stat pentru cercetare – dezvoltare (art. 5-8 din Legea 206/2004). Secretariatul tehnic al CNECSDTI este asigurat de Ministerul Cercetării şi Inovăriiaflaţi mai multe

CNE are ca atribuţie principală analiza sesizărilor de abateri de la normele de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare, şi în cazurile în care constată că au avut loc abateri, recomandarea de sancţiuni către autorităţile competente, conform legii. Pentru detalii privind cadrul legal, selectaţi “Cadru legal” mai sus.

Noutăţi

NEW: Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovări (CNECSDTI) supune consultării publice proiectul privind Codul Național de Etică a Cercetării Științifice (CoNaEtic):

Propunerile/observațiile cu privire la conținutul proiectului se primesc până la data de 30 mai 2019 pe adresa de e-mail: secretariat.cnecsdti@research.gov.ro.

pdf Adresa CNECSDTI nr 569 din 22.04.2019

pdf Codul Național de Etică a Cercetării Științifice (CoNaEtic)

 

 

pdfGhid pentru identificarea plagiatului în lucrările științifice

pdfProcedură mamagement sesizare
.