Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI) din România este un organism consultativ, fără personalitate juridică, pe lângă autoritatea de stat pentru cercetare – dezvoltare (art. 5-8 din Legea 206/2004). Secretariatul tehnic al CNECSDTI este asigurat de Ministerul Cercetării şi Inovăriiaflaţi mai multe

CNE are ca atribuţie principală analiza sesizărilor de abateri de la normele de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare, şi în cazurile în care constată că au avut loc abateri, recomandarea de sancţiuni către autorităţile competente, conform legii. Pentru detalii privind cadrul legal, selectaţi “Cadru legal” mai sus.

Noutăţi

pdfGhid pentru identificarea plagiatului în lucrările științifice

pdfProcedură mamagement sesizare
.